hegius

Detailontwerp

De kwaliteit van een plan wordt in grote mate bepaald door heldere ontwerpkeuzes op ieder schaalniveau en een hoge mate van samenhang tussen die verschillende schaalniveaus. Een ontwerp dat qua hoofdopzet consistent is, maar slordig en slecht gedetailleerd, zal niet beklijven. Juist de zorgvuldigheid van de detaillering, vastgelegd in inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, is een kwaliteitsniveau dat voor gebruikers en bewoners zeer bepalend is. Samenhang tussen stedenbouw en openbare ruimte is daarbij cruciaal. Vragen die op dit schaalniveau aan de orde komen zijn: Waar kijk ik op uit? Hoe kom ik bij mijn woning? Waar staat mijn auto geparkeerd? Zijn er aantrekkelijke en veilige speelplekken voor de kinderen? Vormen de bomen niet te veel een belemmering voor de lichtinval in de woning? Zijn de winkels goed bereikbaar? Is er voldoende parkeerruimte? Is de openbare verlichting goed op orde? Is het groen onderhoudsvriendelijk ontworpen? Liggen de waterpartijen op een goede en veilige plek?


 

Wout Douwsma

Wout Douwsma

Architect / Stedenbouwkundig ontwerper

Contact