Skip to main content
  • Toekomstbestendig ontwerp

Toekomstbestendig ontwerp

Een ruimtelijk ontwerp is meer dan een mooi plaatje of prachtig beeld; duurzaamheid en biodiversiteit zijn niet meer weg te denken uit ons werk. Ontwerpen met een langetermijnvisie, dat is wat we doen. Zo is ieder plan een kans! Een kans om de unieke karakteristiek van het landschap te versterken. En een kans om biodiversiteit, circulair bouwen, natuurinclusiviteit en duurzaamheid centraal te stellen.

Toekomstbestendig ontwerp vind je in onze projecten op vele manieren; de ecologische inpassing van zonnevelden, het realiseren van een natuurinclusieve woonwijk een erfbeplantingstool. Met deze tool kunnen particulieren beter kiezen hoe en waarmee ze hun erf kunnen inrichten.

Meewerken aan de grote opgaven van duurzaamheid en energie betekent niet dat niks meer mogelijk is, het betekent vooral dat we bewust andere keuzes maken. En die keuzes beginnen óók bij ons op de ontwerptafel.

 

Onze ontwerpers verankeren een ruimtelijk ontwerp in de identiteit van de omgeving. Ze maken zo gebruik van de kansen die er zijn. Hiermee markeren we de waarden van een gebied; gezamenlijke waarden die maatschappelijk worden gedragen. Onze kracht zit in het proces. We brengen pakkend in beeld wat deze waarden zijn, we inventariseren en koppelen belangen, en we verbeelden kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Wij doen dit in visies op verschillende schaalniveaus; bijvoorbeeld in een omgevingsvisie voor een hele gemeente, of juist in een landschappelijke inpassing van een agrarisch bedrijf.

Ben je benieuwd naar onze werkwijze en wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op met Janneke Schurer.