landschap

Landschappelijk inrichtingsplan

Het buitengebied verandert snel. Agrarische bedrijven kiezen voor schaalvergroting, voor nevenactiviteiten of voor omvorming. Andere functies doen hun intrede, zoals recreatie, paardensport, de productie van biomassa,  water en natuurontwikkeling.

Wij zien het zo: een plan is een kans. Een kans om het landschap binnen de landschappelijke karakteristiek te versterken. BügelHajema Adviseurs heeft een groot aantal producten gemaakt die overheden en burgers helpen om een plan verder vorm te geven en daarmee extra kansrijk te maken. Denk daarbij aan:

•    erfinrichtingsplan
•    zelfhulpboek voor agrarische ondernemers met een plan
•    Nije pleats

'Een plan is een kans' geldt niet alleen voor ruimtelijke, maar ook voor duurzame kwaliteit. Een voorbeeld van een project waarin dit tot uiting komt, is de inpassing van een kassengebied in de Bommelerwaard. Hier wordt landschappelijke inpassing gecombineerd met het vergroten van de biodiversiteit en de productie van biomassa.

Janneke Schurer

Janneke Schurer

Landschapsarchitect

Contact