Skip to main content

Actueel

Wat houdt ons bezig? Waar werken we aan? Actuele vraagstukken en nieuws uit ons brede vakgebied, we bespreken het hier!

Informatie over nieuwe ontwikkelingen in ons vakgebied lees je in onze nieuwsbrief. Schrijf je hier in!


Artikel

Verordeningen tijdens de overgangsfase van de Omgevingswet. Hoe werkt dat?

Wat is de positie van de gemeentelijke verordeningen onder de Omgevingswet? Onduidelijkheid hierover blijkt onder andere uit de motie die op 31 oktober 2023 door de Eerste Kamer is aangenomen. In deze motie noemen de indieners dat een deel van de gemeenten nog niet alle relevante verordeningen &n...
Artikel

Wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de Omgevingswet

Wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de Omgevingswet Omgevingswet Gepubliceerd op 28 november 2023 Om de invoering van de Omgevingswet vloeiend te laten verlopen heeft de wetgever overgangsrecht gemaakt. Onder andere in de Invoeringswet en het Invoering...
Nieuws

Herbenoeming Pieter Schollema als algemeen directeur

In de democratische werkgemeenschap van BügelHajema Adviseurs nemen we de beslissingen samen. Ook het kiezen en benoemen van de leden van onze directie en het dagelijks bestuur doen we samen met onze collega’s. En zo stemden we vorige maand in met de herbenoeming van onze algemeen direc...
Artikel

In 4 stappen aan de slag met het programma - Een casus

In 4 stappen aan de slag met het programma - Een casus Omgevingswet Gepubliceerd op 31 oktober 2023 Van de vier instrumenten van de beleidscyclus is het programma waarschijnlijk het minst bekend. En toch gaan we er, nadat de Omgevingswet in werki...
Artikel

Bopa, de acrobaat van de Omgevingswet?

De omgevingsvergunning is het lenigste instrument van de nieuwe wet In het domein van de fysieke leefomgeving hebben we twee taken: beheren en ontwikkelen. Als we de beleidscyclus van de Omgevingswet serieus nemen, dan zetten we voor het beheer in op het omgevingsplan en voor ontwikkelingen op d...
Artikel

Toetsing van open normen in een omgevingsvergunningprocedure

Toetsing van open normen in een omgevingsvergunningprocedure Omgevingswet Juridisch advies Gepubliceerd op 11 september 2023 Balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid Het zoeken naar het evenwi...