• Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Bij omgevingsmanagement werken we aan draagvlak creëren, voortgang houden in de dialoog en de omgeving tijdig informeren. We loodsen je door een maatschappij waar belangen strijden om voorrang. Hoe we dat doen? Hier lees je meer. 

Bij gebiedsontwikkeling komt veel communicatie kijken. Van grootschalige digitale participatietrajecten tot gesprekken aan de keukentafel. We hebben tijdens het verder brengen van jouw project contact met mogelijke eigenaren, aanwonenden, formele partijen zoals het waterschap of de brandweer, met belangenclubs, natuurorganisaties etc. Al deze partijen stellen eisen aan de planontwikkeling. Dit vraagt om gedegen omgevingsmanangement, waarbij onze projectleider jouw stip aan de horizon niet uit het oog verliest.  

Onze gebiedsontwikkelaars loodsen je graag door een samenleving waar de druk op de ruimte steeds groter wordt. En al schuwen we de confrontatie niet, we houden het liefst de open dialoog gaande, met aandacht voor de belangen van de ander. De ervaring leert, juist dan haal je de eindstreep.