Skip to main content
  • Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Bij gebiedsontwikkeling hebben vaak veel partijen een belang in een gebied. Bewoners en ondernemers betrekken we bij de keuzes en het ontwerp, draagvlak en gezamenlijk optrekken is belangrijk voor het slagen van een initiatief. Ruimtelijk ontwerp en de ontwikkeling van initiatieven gaan dan ook hand in hand met omgevingsmanagement.

Onze kracht is het pakkend in beeld brengen van waarden, het inventariseren en koppelen van belangen en het verbeelden van kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Zo ontstaat een visie, die we steeds verder uitwerken naar een gedetailleerd schaalniveau.

In gesprek

Omgevingsmanagent biedt veel mogelijkheden voor de grotere gebiedsontwikkelingen, waar tegenstijdige belangen strijden om voorrang. Het inschatten van de ruimtelijke impact is heel belangrijk. Dit proces kunnen we ondersteunen met bijvoorbeeld 3D-visualisaties, om een realistisch beeld te tonen van de toekomstige werkelijkheid. Ook een goed gevulde projectwebsite of digitale presentatieruimte kan een goede bijdrage leveren aan het proces. Gesprekken op straat, meedenkdagen, presentaties en bewonersavonden, de mogelijkheden om belanghebbenden te betrekken bij een project zijn groot.

Onze omgevingsmanagers zijn er bedreven in deze processen in goede banen te leiden, de opgehaalde informatie te verwerken en terug te koppelen in het proces. Een vak apart!