Skip to main content
  • Ruimtelijk ontwerp

Ruimtelijk ontwerp

Ruimtelijke plannen maken we samen. Onze ontwerpers en projectleiders begeleiden een doelgericht ontwerpproces, waarbij ze een globale schets in stappen uitwerken tot een uitvoerbaar plan. Zo creëren ze een gedragen ontwerp. Bij BügelHajema werken onze ontwerpers altijd samen met andere specialisten in ons bureau; de jurist, de projectleider en de planoloog. Het projectteam maakt een integrale afweging.

Bij onze ruimtelijke ontwerpen zijn de identiteit van het gebied, het bestaande landschap en de lokale ambities leidend. We maken een integrale afweging, waarbij we bijvoorbeeld werken met de oude landschapsstructuren van een gebied, de lokale woningvraag, de bijzondere agrarische functies of bedrijfsmatige ambities. We markeren in de plannen de gezamenlijke waarden die maatschappelijk worden gedragen. Dit zijn de uitgangspunten bij de verdere planuitwerking.

Onze ruimtelijke ontwerpen gaan samen met onze projecten omgevingsmanagement

Onze kernwaarden ruimtelijk ontwerp

Benieuwd naar onze kernwaarden bij een ruimtelijk ontwerp? Wij werken altijd:

  • aan projecten waarbij het ontwerp het proces ondersteunt, en andersom;
  • het landschap één van de leidende elementen is;
  • duurzaam en klimaatadaptief;
  • van grote abstractie naar concreet en uitgewerkt;
  • met heldere stappen in de besluitvorming, gemarkeerd in het ontwerp;
  • realistisch en technisch uitvoerbaar.

Ons ontwerpteam wordt gevormd door landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ervaren procesbegeleiders. Je leest er meer over op deze pagina.