omgevingsvisie

  • Home
  • Omgevingswet
  • Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Het is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving van een (of meerdere) gemeente(n). De omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie, maar zal ook andere beleidsplannen vervangen (bijvoorbeeld een milieubeleidsplan).

Daarnaast is de omgevingsvisie ‘vormvrij’. Dit betekent dat de wet vrijwel geen voorwaarden stelt aan de vorm en inhoud van de omgevingsvisie. Dit geeft een enorme vrijheid aan gemeenten om hun eigen visie voor de lange termijn te schetsen. En daarmee is het een zeer geschikt instrument om al mee aan de slag te gaan, ook al is de Omgevingswet nog niet in werking getreden. Een omgevingsvisie kan daarmee helpen om de Omgevingswet te laten ‘landen’ in uw ambtelijke organisatie.

Onze omgevingsvisies
De Omgevingswet stelt niet het beleid maar het initiatief centraal. Daarom zetten we bij het maken van een omgevingsvisie in op het samenbrengen van de samenleving en het openbaar bestuur. Zo schuiven we van ‘een goede ruimtelijke ordening’ naar een goede en integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving. En zo komen we van controle en inspraak aan bij dialoog en co-creatie. De resultaten van deze verbindingen worden vastgelegd in de omgevingsvisie.

We maakten reeds vele omgevingsvisies (bijvoorbeeld voor de gemeente Hoekse Waard, Waterland, De Fryske Marren en Gennep) en ondanks bovenstaande uitgangspunten is iedere omgevingsvisie anders. Het is dan ook hét instrument om de unieke waarden en kenmerken van een gemeente vast te leggen en te laten groeien.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? BügelHajema denkt graag met u mee.

 

Elsbeth Luning

Elsbeth Luning

Amersfoort

Contact


Janneke Schurer

Janneke Schurer

Assen

Contact


Mischa Teensma

Mischa Teensma

Leeuwarden

Contact