planmer

  • Home
  • Milieueffectrapport (MER)

Milieueffectrapport (MER)

planmer

Een MER is als onderbouwing van een structuurvisie of een bestemmingsplan inmiddels vaak noodzakelijk. Met name bij plannen voor het landelijk gebied is een bestemmingsplan al snel kaderstellend voor m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten. Het opstellen van een MER is dan verplicht.

Waarom BügelHajema Adviseurs voor een MER?
Ons bureau stelt een MER voor een structuurvisie of bestemmingsplan in eigen beheer op. Onze specialisten kunnen onderzoek uitvoeren op het gebied van bijvoorbeeld ecologie (inclusief passende beoordeling), landschap en cultuurhistorie, geurhinder, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en stikstof. Daar waar aanvulling nodig is hebben wij goede relaties met specialistische bureaus die hierin kunnen voorzien.

Alles onder één dak
BügelHajema kan als één van de weinige bureaus in Nederland een bestemmingsplan opstellen én het daarbij behorende MER. Deze werkzaamheden laten uitvoeren door één bureau heeft belangrijke voordelen:

  • één aanspreekpunt en korte lijnen;
  • optimale afstemming tussen het MER en het bestemmingsplan, waarbij het MER wordt afgestemd op (de regeling van) het bestemmingsplan en andersom;
  • inventarisatie- en milieugegevens hoeven maar één keer aan een bureau te worden verstrekt en kunnen worden benut voor zowel het MER als het bestemmingsplan.
Petricia de Jong

Petricia de Jong

Adviseur voor de leefomgeving / projectleider

Contact