De Omgevingswet: van pauze naar play

De Omgevingswet neemt een lange aanloop voordat ze in werking treedt. Maar op 1 januari 2024 is het zover! Uitstel van de wet leidde tot verlamming en stilstand. Over de invoering van de wet zijn ook de nodige zorgen. 

Maar, er zit veel muziek in de Omgevingswet. En met de intentie van de wet kunnen we gewoon aan de slag. Wil je je initiatief in beweging krijgen? Of wil je verder met de transitiefase van de Omgevingswet in jouw gemeente? Dat kan gewoon. Lees hier hoe je aan de slag kan met de Omgevingswet. Druk samen met ons op play!

Beleef de omgevingswet: onze workshops

Oefen de vaardigheden die de Omgevingswet van je vraagt met onze workshops! De Omgevingswet heeft tenslotte ver...

Transitiefase Omgevingswet: hoe hou je de primaire dienstverlening op peil?

Na jaren van voorbereiding gaat in 2024 de Omgevingswet van start. Dat vraagt een flinke eindsprint en zorgt her en der voor kopzorgen. Want kunnen...

Waar werken we al met de Omgevingswet?

De Omgevingswet staat op pauze, maar op héél veel plaatsen werken we al aan interessante opdrachten die passen onder de Omgevingswet. Laat je inspireren en ga van pauze naar play!

Leergang instrumentarium Omgevingsplan en gebiedsontwikkeling

De Omgevingswet gaat in 2024 in werking! Wat zijn de keuzemogelijkheden na 1 januari om snel en lenig gebiedsinitiatieven om te zetten van idee na...

Grootschalige gebiedsontwikkeling: Kiezen voor Wro of Omgevingswet?

Hoe maak je gebiedsontwikkeling mogelijk in de overgangsfase naar de nieuwe Omgevingswet? De overgangsfase van de nieuwe wet gaat gepaard met veel ...

Omgevingsplan maakt kiezen tussen bekend en nieuw eenvoudiger

Met de gemeente Elburg maakt BugelHajema een omgevingsplan voor de kern Doornspijk. Met dit omgevingsplan als leidraad maken we een ‘casco’ (basiss...

Casco omgevingsplan met standaardregels

Samen een casco voor het omgevingsplan maken met een set standaardregels. Met een projectteam van de gemeente Vijfheerenlanden maakten we de planst...

Training: Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet

Hoe hou  je als gemeente de winkel open in de transitiefase naar de Omgevingswet? Want ook na invoering van de Omgevingswet zullen er principe...

Drie redenen om integraal te werken

In de Omgevingswet staat integraal werken centraal. De memorie van toelichting van de Omgevingswet noemt het begrip tientallen keren! Maar waarom i...

Grootschalige herstructurering zonder bestemmingsplan

Grootschalige gebiedsontwikkeling mogelijk maken in de pauzestand van de Omgevingswet. Dat kan! Ook zonder bestemmingsplan of omgevingsplan.