Skip to main content

De Omgevingswet: van pauze naar play

De Omgevingswet nam een lange aanloop, maar op 1 januari 2024 was het zover! Uitstel van de wet leidde tot verlamming en stilstand. Over de invoering van de wet zijn ook de nodige zorgen. 

Maar, er zit veel muziek in de Omgevingswet. En met de intentie van de wet kunnen we verder. Wil je je initiatief in beweging krijgen? Of wil je verder met de transitiefase van de Omgevingswet in jouw gemeente? Dat kan gewoon. Lees hier hoe je aan de slag kan met de Omgevingswet. Druk samen met ons op play!

Maak de draai! Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet: van lineair naar cyclisch

Een half jaar Omgevingswet! Het is tijd de balans op te maken. De inwerkingtreding van de Omgevingswet  is over het algemeen rustig en stabiel...

Bopa, de acrobaat van de Omgevingswet?

De omgevingsvergunning is het lenigste instrument van de nieuwe wet In het domein van de fysieke leefomgeving hebben we twee taken: beheren en ont...

De taal, welke u bezigt in het omgevingsplan

Oftewel: hoe schrijf je een leesbaar plan? Tijdens een werkbezoek van ons bureau aan Leuven viel het op in het straatbeeld: officieel uitziende po...

Wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de Omgevingswet

Wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten onder de Omgevingswet Omgevingswet Gepubliceerd op 28 november 2023 Om d...

Verordeningen tijdens de overgangsfase van de Omgevingswet. Hoe werkt dat?

Wat is de positie van de gemeentelijke verordeningen onder de Omgevingswet? Onduidelijkheid hierover blijkt onder andere uit de motie die op 31 okt...

Het programma: in 6 stappen van dromen naar doen met de Omgevingswet

Het programma: in 6 stappen van dromen naar doen met de Omgevingswet Omgevingswet Gepubliceerd op...

Training: Gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet (3 dagdelen)

Hoe hou  je als gemeente de winkel open in de transitiefase naar de Omgevingswet? Ook nu de Omgevingswet in werking is getreden komen er princ...

Waar werken we al met de Omgevingswet?

Op heel veel plaatsen werkten wij de afgelopen tijd aan interessante opdrachten die passen onder de Omgevingswet. Benieuwd in welke gemeenten? Check de kaart!

Casco omgevingsplan met standaardregels

Samen een casco voor het omgevingsplan maken met een set standaardregels. Met een projectteam van de gemeente Vijfheerenlanden maakten we de planst...

In zeven stappen aan de slag met de Omgevingstafel

Hoe behandel je concrete aanvragen in je gemeente volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet? Dat betekent, ruimte geven aan het initiatief en ee...

Transitiefase Omgevingswet: hoe hou je de primaire dienstverlening op peil?

Na jaren van voorbereiding ging in 2024 de Omgevingswet van start. Dat vraagt een flinke eindsprint en zorgt her en der voor kopzorgen. Want kunnen...

Beleef de omgevingswet: onze workshops

Oefen de vaardigheden die de Omgevingswet van je vraagt met onze workshops! De Omgevingswet heeft tenslotte ver...

Toetsing van open normen in een omgevingsvergunningprocedure

Toetsing van open normen in een omgevingsvergunningprocedure Omgevingswet ...